Telefon: 784-066-133
Waluta:
PLN
Telefon
Adres
Selene Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212 / 5/15 80-266 Gdańsk Polska
Opis
PL 585-13-56-805 Numer KRS: 0000192948
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 1000 000 zł.